Thống kê theo giờ trong ngày
9
Statistics image
2
Statistics image
1
Statistics image
9
Statistics image
2
Statistics image
2
Statistics image
4
Statistics image
5
Statistics image
2
Statistics image
5
Statistics image
3
Statistics image
1
Statistics image
14
Statistics image
3
Statistics image
2
Statistics image
2
Statistics image
9
Statistics image
4
Statistics image
4
Statistics image
11
Statistics image
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tổng cộng: 94
Thống kê theo ngày trong tuần
5,735
Statistics image
7,023
Statistics image
7,667
Statistics image
6,747
Statistics image
6,478
Statistics image
6,822
Statistics image
6,629
Statistics image
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Tổng cộng: 47,101
Thống kê theo ngày của tháng 2
147
Statistics image
101
Statistics image
82
Statistics image
73
Statistics image
124
Statistics image
104
Statistics image
221
Statistics image
275
Statistics image
94
Statistics image
68
Statistics image
75
Statistics image
134
Statistics image
103
Statistics image
65
Statistics image
274
Statistics image
94
Statistics image
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Tổng cộng: 2,034
Thống kê theo tháng của năm 2019
3,740
Statistics image
2,034
Statistics image
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 5,774
Thống kê theo năm
12,384
Statistics image
28,943
Statistics image
5,774
Statistics image
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Tổng cộng: 47,101
Thống kê theo quốc gia
Quốc gia Hits Truy cập gần đây
United States US 3