Nội dung chi tiết khóa học lái xe hạng C

Thứ sáu - 20/10/2017 16:18
Nội dung chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề hạng C và sát hạch cấp giấy phép lái xe
Nội dung chi tiết khóa học lái xe hạng C

 I/ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Thời gian khóa đào tạo: 140 ngày.

2. Chương trình và phân bổ thời gian đào tạo

            2.1 Các môn học lý thuyết: Tổng cộng 168 giờ. Trong đó:

Số Thứ tự Môn học Thời gian (giờ)
1 Pháp luật giao thông đường bộ 90
2 Cấu tạo và sửa chữa thông thường 18
3 Nghiệp vụ vận tải 16
4 Đạo đức người lái xe và văn hóa giao thông 20
5 Kỹ thuật lái xe 24
 
* Học viên phải được kiểm tra đạt yêu cầu môn Pháp luật giao thông đường bộ, Kỹ thuật lái xe mới được học tiếp phần Thực hành lái xe.

            2.2 Môn học Thực hành lái xe ô tô

* Số giờ học thực hành: 94 giờ.

* Số km thực hành: 1.100km.

* Các loại xe được tập trong phần thực hành lái xe: Xe tải 5,0 tấn (xe hiệu Thaco Olin)

3. Kiểm tra tốt nghiệp cấp Chứng chỉ Sơ cấp

 Nội dung kiểm tra gồm 4 phần: Lý thuyết; Thực hành lái xe tiến, lùi trong hình chữ chi; Thực hành lái xe trong hình tổng hợp; Thực hành lái xe trên đường. Thí sinh hoàn thành đạt cả 4 phần kiểm tra trên thì được cấp Chứng chỉ Sơ cấp ( là điều kiện để đăng ký dự sát hạch cấp Giấy phép lái xe).

* Phần lý thuyết: Kiểm tra trên máy vi tính có cài đặt phần mềm sát hạch của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Ngân hàng đề là 450 câu hỏi ôn tập sát hạch lái xe ôtô). Thí sinh tiếp nhận máy vi tính, nhập số báo danh, kiểm tra thông tin và chọn ô “Vào thi” để bắt đầu bài Kiểm tra.

 Mỗi đề thi có 30 câu hỏi. Mỗi câu hỏi có từ 02 đến 04 ý trả lời và có từ 01 đến 02 ý đúng. Nếu trả lời thiếu ý đúng được coi là trả lời sai. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra hoặc hết thời gian quy định tất cả các câu trả lời của thí sinh (kể cả các câu chưa trả lời hết) được máy tính tự động chấm điểm và lưu lại trong máy chủ. 

Thời gian làm bài: 20 phút.

Thang điểm 30, điểm đạt từ  28 điểm trở lên.

Thí sinh ký xác nhận kết quả vào Biên bản.

* Phần thi Tiến lùi xe trong hình chữ chi

            Thí sinh thực hiện 2 bài:

            - Tiến xe trong hình chữ chi

            - Lùi xe trong hình chữ chi

            Thời gian thực hiện: 2 phút

Thang điểm: 20, điểm đạt 16

Thí sinh ký xác nhận kết quả vào Biên bản.

* Phần thực hành tronh hình tổng hợp

            Thực hiện trên xe tải tại sân sát hạch đúng theo trình tự các bài như sau:

- Bài 1:  Xuất phát

- Bài 2: Dừng xe nhường đường cho người đi bộ

- Bài 3: Dừng xe và khởi hành ngang dốc

- Bài 4: Ghép dọc xe vào nơi đỗ

- Bài 5: Qua vệt bánh xe vào đường hẹp vuông góc

- Bài 6: Qua đường vòng quanh co

- Bài 7: Thay đổi số trên đường bằng

- Bài 8: Tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua

- Bài 9:  Qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông

- Bài 10: Kết thúc.

Trong sân sát hạch, ngoài khu vực những bài sát hạch, thí sinh sẽ gặp tình huống nguy hiểm; tình huống này xuất hiện ngẫu nhiên, bất ngờ tại 05 vị trí trên sân.

Thời gian thực hiện: 20 phút

Thang điểm 100, điểm đạt từ 80 điểm trở lên

Thí sinh ký xác nhận kết quả vào Biên bản.

* Phần thực hành lái xe trên đường:

Thí sinh thực hiện bài Kiểm tra lái xe trên đường giao thông công cộng với chiều dài tối thiểu 02km, có đủ tình huống theo quy định.

Các bài thực hiện:

- Xuất phát

-Tăng số tăng tốc độ

- Giảm số giảm tốc độ

- Kết thúc

Trên quãng đường 2km, các bài Tăng số tăng tốc độ, Giảm số giảm tốc độ có thể thực hiện nhiều lần không theo thứ tự.

Trong quá trình Kiểm tra, thí sinh phải chấp hành quy tắc giao thông đường bộ.

Thang điểm 100, điểm đạt từ 80 điểm trở lên

Thí sinh ký xác nhận kết quả vào Biên bản.

Thí sinh sau khi đạt cả 3 phần Kiểm tra thì được cấp Chứng chỉ Sơ cấp và được Đăng ký dự sát hạch cấp Giấy phép lái xe.

II. SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

            Nội dung Sát hạch gồm 3 phần:

1/Sát hạch Lý thuyết,

2/Sát hạch Thực hành trong hình

3/Sát hạch Thực hành trên đường.

Thí sinh hoàn thành đạt cả 3 phần kiểm tra trên thì được cấp Giấy phép lái xe.

* Sát hạch lý thuyết:

Thực hiện trên máy vi tính có cài đặt phần mềm sát hạch của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Ngân hàng đề là 450 câu hỏi ôn tập sát hạch lái xe ôtô). Thí sinh tiếp nhận máy vi tính, nhập số báo danh, kiểm tra thông tin và chọn ô “Vào thi” để bắt đầu bài Sát hạch lý thuyết.

Mỗi đề sát hạch 30 câu hỏi. Mỗi câu hỏi có từ 02 đến 04 ý trả lời và có từ 01 đến 02 ý đúng. Nếu trả lời thiếu ý đúng được coi là trả lời sai. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra hoặc hết thời gian quy định tất cả các câu trả lời của thí sinh (kể cả các câu chưa trả lời hết) được máy tính tự động chấm điểm và lưu lại trong máy chủ.

            Thời gian làm bài: 20 phút 

Thang điểm 30, điểm đạt từ 28 điểm trở lên.

Thí sinh ký xác nhận kết quả vào Biên bản.

* Phần thực hành trong hình

            Thực hiện trên xe tải Isuzu  5,3 tấn có gắn thiết bị chấm điểm tự động tại sân sát hạch đúng theo trình tự các bài như sau:

- Bài 1:  Xuất phát

- Bài 2: Dừng xe nhường đường cho người đi bộ

- Bài 3: Ghép xe dọc vào nơi đỗ

- Bài 4: Qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông

- Bài 5: Qua vệt bánh xe và đường vòng vuông góc; Qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông

- Bài 6: Qua đường vòng quanh co; Qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông

- Bài 7: Thay đổi số trên đường bằng

- Bài 8: Tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua

- Bài 9: Dừng và khởi hành xe ngang dốc;  Qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông

- Bài 10: Kết thúc.

Trong sân sát hạch, ngoài khu vực những bài sát hạch, thí sinh sẽ gặp tình huống nguy hiểm; tình huống này xuất hiện ngẫu nhiên, bất ngờ tại 05 vị trí trên sân

Thời gian thực hiện: 20 phút

Thang điểm 100, điểm đạt từ 80 điểm trở lên

Thí sinh ký xác nhận kết quả vào Biên bản.

* Phần thực hành lái xe trên đường:

Thực hiện trên xe Thaco Olin 5 tấn có gắn thiết bị chấm điểm tự động trên đường giao thông công cộng với chiều dài tối thiểu 02km, có đủ tình huống theo quy định.

Các bài thực hiện:

- Xuất phát

-Tăng số tăng tốc độ

- Giảm số giảm tốc độ

- Kết thúc

Trên quãng đường 2km, các bài Tăng số tăng tốc độ, Giảm số giảm tốc độ có thể thực hiện nhiều lần không theo thứ tự.

Trong quá trình sát hạch, thí sinh phải chấp hành quy tắc giao thông đường bộ.

Thang điểm 100, điểm đạt từ 80 điểm trở lên

Thí sinh ký xác nhận kết quả vào Biên bản.

Thí sinh sau khi đạt cả 3 phần sát hạch thì được cấp Giấy phép lái xe.

 

III. NHẬN GIẤY PHÉP LÁI XE

Thí sinh đạt trong kỳ sát hạch thì được cấp Giấy phép lái xe sau 15 ngày. Thí sinh mang theo Chứng minh nhân dân trực tiếp đến nhận Giấy phép lái xe và hồ sơ trong giờ hành chính tại Phòng Tổng hợp – Hành chính,
Công ty CP Đào tạo lái xe Miền Trung.
Địa chỉ: Thôn Diêm Tiêu – Tt Phù Mỹ  – H Phù Mỹ – tỉnh Bình Định;
Điện thoại liên hệ nhận Giấy phép lái xe: 02563.655 655 - 02563.655 678

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải Bình Định phối với Bưu điện tỉnh thực hiện cấp trả Giấy phép lái xe cho thí sinh sát hạch đạt sau 2 giờ kết thúc sát hạch. Thí sinh nào có nhu cầu nhận Giấy phép lái xe sau 2 giờ kết thúc sát hạch thì đăng ký trực tiếp với nhân viên Bưu điện khi bắt đầu kỳ sát hạch (Phí dịch vụ: 50.000 đồng)

Nguồn tin: Phòng Kế hoạch và đào tạo

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Đăng nhập thông qua Facebook Đăng nhập thông qua Google

Bạn có hài lòng với chất lượng giảng dạy tại Công ty cổ phần đào tạo lái xe Miền Trung

  • Đang truy cập3
  • Hôm nay1,261
  • Tháng hiện tại48,663
  • Tổng lượt truy cập2,418,646
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây